Η παραγωγή μανιταριών στη Γερμανία

Σύμφωνα με την γερμανική Ενωση Παραγωγών Μανιταριών, το 2013 παρήχθησαν στη Γερμανία 62.000 τόνοι μανιταριών, ενώ για το 2014 η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.000 τόνους επιπλέον.

Ιδιαίτερα ζητούνται τα καφέ μανιτάρια αλλά και οι ποικιλίες Shii take, Kräuterseitling και Austernseitling.

H Ενωση παραγωγών χρηματοδοτεί με ίδια μέσα διαφημιστική καμπάνια για την αύξηση των πωλήσεων μανιταριών στη Γερμανία.

Δείτε την ιστοσελίδα προώθησης – προβολής εδώ.