Η παραγωγή μήλων στη Γερμανία και οι πιέσεις των εισαγωγών

Η παραγωγή μήλων στη Γερμανία και οι πιέσεις των εισαγωγών

Οι προβλέψεις για τη φετινή παραγωγή μήλων στη Γερμανία ανέρχονται σε περίπου 1 εκ. τόνους. Η Γερμανία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από την Πολωνία (αναφορικά με τις εξαγωγές μήλων προς τη Ρωσία). Εκτιμάται ότι οι φετινές εισαγωγές μήλων στη Ρωσία είναι μειωμένες κατά 150.000 τόνους έναντι του 2013, λόγω της πολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί

Εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος της πολωνικής παραγωγής θα στραφεί προς τη γερμανική αγορά, η οποία καλύπτει την εγχώρια ζήτηση σε ποσοστό 60%-65% από την εγχώρια παραγωγή.