Στα 28 Κράτη Μέλη έχουν παραχθεί φέτος μέχρι τώρα 163,9 εκ. εκατόλιτρα οίνου, +11% σε σύγκριση με το 2012. Η Ιταλία παρουσιάζει μικρή...

Αυξημένη η παραγωγή οίνου σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Στις 28 Οκτωβρίου στο Παρίσι, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και οίνου παρουσίασε τα σημεία της παγκόσμιας οικονομίας του κλάδου Οίνου. Αν και το ισοζύγιο του τρύγου του 2013, εξακολουθεί να είναι προσωρινό, φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή οίνου αναβιώνει με τις μέχρι τώρα συγκομιδές. Στα 28 Κράτη Μέλη έχουν παραχθεί φέτος μέχρι τώρα 163,9 εκ. εκατόλιτρα οίνου, +11% σε σύγκριση με το 2012 που εισκομίστηκε μικρή συγκομιδή.

Η Ιταλία παρουσιάζει μικρή αύξηση της παραγωγής της (+2% έως 45 εκατ. hl), η Γαλλία και η Πορτογαλία έχουν μια αύξηση +7% (σε 44 και 6,7 εκατ. hl), +17% η Ελλάδα (3,7 εκατ. hl ), +23% η Ισπανία και +79% για τη Ρουμανία (6 εκατ. hl). Η Γερμανία υπολογίζει την παραγωγή της στα 9 εκατομμύρια hl , η Αυστρία εκτιμά μείωση 2% (2,4 εκατ. hl). Η κατάσταση αυτή, όμως, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται διαρθρωτικά από την πτώση των ευρωπαϊκών αμπελουργικών εκτάσεων παρά το τέλος των πριμοδοτήσεων εκρίζωσης αν και έχει επιβραδυνθεί ο ρυθμός (269.000 εκτάρια εκριζώθηκαν μεταξύ 2008 και 2011). Το 2013, τα αμπέλια παγκόσμια υπολογίζονται πάνω από 7.480.000 εκτάρια (+4% σε σχέση με το 1995).

Συνολικά , η παγκόσμια παραγωγή θα ανέλθει μεταξύ 276,5 και 285,4 εκατ. hl το 2013 , με την αύξηση της παραγωγής να κυμαίνεται μεταξύ +7,1 και +10,5%.