Παραγωγή ουίσκι και η χρήση των υποπροϊόντων

Παραγωγή ουίσκι και η χρήση των υποπροϊόντων

Η παραγωγή ουίσκι αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία παράγονται πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια λίτρων υποπροϊόντων ετησίως, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων πετάγονται χωρίς καμία περαιτέρω χρήση.

Τώρα μία εταιρεία από τη Σκωτία, τη χώρα που είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο ποτό στα μάτια του κοινού, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα υπολείμματα και υποπροϊόντα για να παράγει ενέργεια για αυτοκίνητα, τροφή για ζώα ή ακόμα και για την κατασκευή πλαστικών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 και από τότε δουλεύει στο να τελειοποιήσει τη διαδικασία ανακύκλωσης, βασιζόμενη σε μία τεχνική ζύμωσης του προηγούμενου αιώνα.

Η παραγωγή ουίσκι απαιτεί τρία βασικά υλικά, νερό, μαγιά και δημητριακά, κατά κύριο λόγο κριθάρι αλλά και σίκαλη, σίτο και καλαμπόκι. Ωστόσο μόλις το δέκα τοις εκατό του παραγόμενου προϊόντος αποτελεί αλκοόλ το οποίο είναι κατάλληλο προς πώληση. Τα κύρια απόβλητα περιλαμβάνουν μία στερεά ουσία με την ονομασία ντραφ, που προέχεται από τους χρησιμοποιημένους κόκκους κριθαριού, και ένα υγρό που περιέχει χαλκό, προερχόμενο από τους αποστακτήρες.

Τα απόβλητα αυτά σκορπίζονται σε γεωργικές εκτάσεις, μετατρέπονται σε ζωοτροφή χαμηλής ποιότητας ή απλά απορρίπτονται στη θάλασσα. Οι ιθύνοντες της εταιρείας Celtic Renewables χρησιμοποιήσαν μία παλιά βιομηχανική διαδικασία που αναπτύχθηκε για τη μετατροπή μελάσας και άλλων σακχαρωδών ουσιών σε χημικά, και την τροποποίησαν ώστε να μετατρέψουν τα δύο απόβλητα της παραγωγής ουίσκι σε ακετόνη, βιοβουτανόλη και αιθανόλη. Οι δύο τελευταίες ουσίες μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο.

Η εταιρεία επικεντρώνεται τώρα στην ανάπτυξη της βιοβουτανόλης, ένα βιοκαύσιμο επόμενης γενιάς το οποίο έχει σχεδόν ισοδύναμη ενεργειακή αξία με το πετρέλαιο και τη βενζίνη.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ