γαλα

Παραγωγοί γάλακτος: Πρόσβαση σε εργαστηριακές αναλύσεις μέσω «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Πρόσβαση στα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων ελέγχου ποιότητας γάλακτος της κτηνοτροφικής τους μονάδας μπορούν να έχουν οι παραγωγοί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι παραγωγοί με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet μπορούν αφού συνδεθούν στην εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να αναζητήσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων ελέγχου ποιότητας γάλακτος και να λαμβάνουν πληροφορίες για κάθε δειγματοληψία, από το έτος 2019 και εφεξής.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνεται  ανά είδος Γάλακτος, πρώτο Αγοραστή και  Εργαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα Εργαστήρια  Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,  που διενήργησαν τις αναλύσεις στα δείγματα γάλακτος ή στα κατά τόπους εποπτεύοντα Εργαστήρια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:

  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας, τηλ.: 2610 428500
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Δράμας, τηλ.: 26510 92710
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας, τηλ.: 2410 553551
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου, τηλ.: 22510 96031
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας, τηλ: 23820 31789
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ρεθύμνου, τηλ.: 28310 26223