Παρακρατήθηκε από λογαριασμούς παραγωγών το 90% της ασφαλιστικής εισφοράς

Παρακρατήθηκε από λογαριασμούς παραγωγών το 90% της ασφαλιστικής εισφοράς

Τη Δευτέρα, 7.12.2015, παρακρατήθηκε από τον ΕΛ.Γ.Α. η 1η δόση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015, από όσους παραγωγούς είχαν εξουσιοδοτήσει σχετικά τον Οργανισμό.

Εφόσον καταβλήθηκε το 90% του ποσού της βασικής ενίσχυσης, ο ΕΛ.Γ.Α. προέβη στην παρακράτηση του 90% της ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 ή κατ’ αναλογία μικρότερου, για όσες περιπτώσεις η καταβληθείσα βασική ενίσχυση ήταν μικρότερη της προς παρακράτηση ασφαλιστικής εισφοράς.

Η 2η δόση παρακράτησης της εισφοράς (που στο μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 10% της εισφοράς), θα γίνει με την τελική εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών είναι η 31η Μαρτίου 2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι παραγωγοί έχουν εξουσιοδοτήση τον ΕΛΓΑ να παρακρατεί τις εισφορές τους από τον τραπεζικό τους λογαριασμό θα πρέπει να ελέγχουν εαν η εισφορά του έτους εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα, έτσι ώστε να είναι δικαιούχοι αποζημίωσης για το συγκεκριμένο έτος.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να καταβάλουν οι ίδιοι το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς στον ειδικό λογαριασμό ΜΠ 715, που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς.