Παραλαβή σταφυλιών από την ΑΕΣ Ηρακλείου – Προϋποθέσεις και τιμές

Παραλαβή σταφυλιών από την ΑΕΣ Ηρακλείου – Προϋποθέσεις και τιμές

Τις διαδικασίες ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και τις τιμές ανά ποικιλία και ποιότητα καθόρισε με ανακοίνωσή της, η ΑΕΣ Ηρακλείου. Οι παραλαβές ξεκινούν αύριο 2 Σεπτεμβρίου στο οινοποιείο της Παλιανής και οι τιμές καθορίστηκαν ως εξής:

 • ΛΕΥΚΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΑ 0,30 €
 • ΡΟΖΑΚΙ 0,30 €
 • ΒΙΛΑΝΑ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,35 €
 • ΒΙΛΑΝΑ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,25 €
 • ΛΙΑΤΙΚΟ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,30 €
 • ΛΙΑΤΙΚΟ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,25 €
 • ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,35 €
 • ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,30 €
 • ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (10,5 Be) 0,25 €
 • ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,20 €
 • SYRAH 0,40 €
 • ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ, ΑΘΗΡΙ, ΔΑΦΝΙ, ΠΛΥΤΟ 0,30 €

Αναφορικά με τα ποικιλιακά οινοστάφυλα ανώτερης ποιότητας που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, θα παραλαμβάνονται μετά από επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο από τον αρμόδιο γεωπόνο και η τιμή παραγωγού θα καθορίζεται ανάλογα με την ποιότητα του προϊόντος και τις τιμές του ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η οργάνωση της ΑΕΣ Ένωσης Ηρακλείου Α.Ε. συστήνει στους παραγωγούς-μέλη της τα οινοστάφυλα να προσκομίζονται σε πλαστικά κιβώτια (κλούβες) την ίδια ημέρα της κοπής τους απαρέγκλιτα να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας τουλάχιστον 12 Be για τις ερυθρές ποικιλίες και 11 Be για τις λευκές.
 • Να μην έχουν μυκητολογική προσβολή (σάπισμα) και ηλιοεγκαύματα.

Σε περίπτωση που τα λευκά οινοστάφυλα είναι υποβαθμισμένα σε μεγάλο βαθμό η τιμή αγοράς τους καθορίζεται στα 0,10 ευρώ το κιλό.

Η παραλαβή των οινοσταφύλων θα γίνεται από τις 10:00 έως τις 19:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810 378000, 378125, 378130 και 791250