Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών

Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών

Τη δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλιστικών τους εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 έως την 30 Νοεμβρίου 2017 έχουν οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (π. ΟΓΑ).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας).

Οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέσω των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και του Διατραπεζικού Συστήματος.