Ε.Ε: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις

Ε.Ε: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις

Παράταση ενός μηνός της προθεμίας υποβολής αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζουμε η αρχική προθεσμία ήταν η 15η Μαΐου.

Οι λόγοι για την προτεινόμενη παράταση είναι η ολοκλήρωση από πλευράς των αρμόδιων αρχών των διαδικασιών που επιβάλλει η νέα εφαρμογή στο καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων και παράλληλα η σωστή και πλήρης πληροφόρηση των εν δυνάμει δικαιούχων.

Τονίζεται ότι η νέα προθεσμία θα ισχύσει μόνο για το πρώτος έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος, δηλαδή μόνο για το 2015.