Παράταση στην πληρωμή εισφορών

Παράταση στην πληρωμή εισφορών

Παρατείνει ο ΟΓΑ την προθεσμία πληρωμής των εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων παλαιότερων ρυθμίσεων, λόγω καθυστέρησης στην αποστολή των ειδοποιήσεων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Έτσι, αντί για τις 14-11-2014, η προθεσμία λήγει στις 28 Νοεμβρίου. 

Με απόφαση της Διοίκησης, ο ΟΓΑ θα δέχεται πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων, μέχρι 28-11-2014, χωρίς να χάσουν οι ασφαλισμένοι το δικαίωμα της ρύθμισης ή να έχουν κάποια άλλη επιβάρυνση. 

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω ΕΛ.ΤΑ., με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν ήδη αποσταλεί.