Παράταση στην ημερομηνία μεταβίβασης δικαιωμάτων – Ποιες ημερομηνίες παραμένουν σταθερές

Παράταση στην ημερομηνία μεταβίβασης δικαιωμάτων – Ποιες ημερομηνίες παραμένουν σταθερές

Ο αυξημένος αριθμός των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων, σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, είναι ο λόγος της παράτασης που δόθηκε στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2017 ως την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017.

Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

  • η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2017 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017, η οποία εκπνέει στις 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 00:00 π.μ.
  • η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα αγροτεμάχια για το έτος 2017, η οποία είναι η 31η Μαΐου 2017. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2017 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2017
  • η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (ως 30/06/2017) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Δευτέρα, 10/07/2017