Παράταση στο Πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας

Παράταση στο Πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας

Την παράταση της ημερομηνίας παραλαβών των συστημάτων ενεργητικής προστασίας και της προθεσμίας υποβολής ένταξης στα Προγράμματα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας 2013 και 2014 αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α.

Αναλυτικά:

Για το πρόγραμμα του 2014, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν αίτηση ένταξης  μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Για το πρόγραμμα του 2013, δόθηκε επίσης παράταση της ημερομηνίας παραλαβής των συστημάτων ενεργητικής προστασίας μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. αφορούν την επιχορήγηση για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιεργειών από το χαλάζι, το χαλάζι και τη βροχή, και τον παγετό.