Παράταση υποβολής ιδεών για το 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Παράταση υποβολής ιδεών για το 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των φοιτητών να συμμετάσχουν στον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ, δόθηκε από τους διοργανωτές.

Η παράταση έχει σκοπό να δώσει το χρόνο στους φοιτητές του ΓΠΑ στη συγγραφή της ιδέας αλλά και στη σύνθεση της ομάδας.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών ορίζεται η Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνσιμό θα βρείτε εδώ.