γεωπονικο-πανε

Παράταση υποβολής ιδεών για το 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ

Παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των φοιτητών να συμμετάσχουν στον 3ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ, δόθηκε από τους διοργανωτές.

Η παράταση έχει σκοπό να δώσει το χρόνο στους φοιτητές του ΓΠΑ στη συγγραφή της ιδέας αλλά και στη σύνθεση της ομάδας.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών ορίζεται η Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνσιμό θα βρείτε εδώ.