Παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης σταβλικών εγκαταστάσεων

Παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης σταβλικών εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία που προωθεί το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θα παραταθεί για 18 μήνες από τη λήξη της.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική ημερομηνία είναι στις 12 Σεπτεμβρίου 2016.