Το ΠΑΡατηρητήριο ΑΓροτικής Οικονομίας – ΠΑΡ.ΑΓ.Ο. της Ελληνικής Γεωργίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ εγκαινιάζει μια νέα στήλη μέσω της οποίας θα παρατηρούμε τακτικά τα βασικά μεγέθη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας όπως αυτά καταγράφονται και δημοσιεύονται από αρμόδιες αρχές και φορείς και κυρίως από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πρόκειται για το ΠΑΡατηρητήριο ΑΓροτικής Οικονομίας (ΠΑΡ.ΑΓ.Ο.)

Μέσω του ΠΑΡΑΓΟ θα παρουσιάζουμε εύληπτα και με τη χρήση διαγραμμάτων, στοιχεία για σημαντικά μεγέθη του πρωτογενή τομέα. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί λοιπόν να βρει εδώ συγκεντρωμένη όλη τη διαθέσιμη πλην όμως διάχυτη πληροφορία που αφορά τα μεγέθη της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας.

Το ΠΑΡΑΓΟ θα εκδίδεται σε δελτία που με τη μορφή pdf αρχείων θα ανεβαίνουν σε συγκεκριμένη ενότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ εδώ.

Η συχνότητα δημοσίευσης των δελτίων του ΠΑΡΑΓΟ θα είναι ως επί το πλείστον μηνιαία και κάθε φορά θα παρουσιάζονται οι μεταβολές των διαφόρων μεγεθών που παρακολουθούμε και είναι διαθέσιμες τη στιγμή της δημοσίευσης.

Τα βασικά μεγέθη που θα παρακολουθούμε είναι τα εξής:

  • Δείκτες τιμών Εκροών και Εισροών
  • Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενή τομέα και το ποσοστό αυτής στο σύνολο του παραγόμενου προϊόντος.
  • Απασχόληση και παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα.
  • Διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Επίσης κατά καιρούς θα εμπλουτίζουμε το δελτίο του ΠΑΡΑΓΟ με πληρέστερες αναλύσεις για ορισμένα μεγέθη της αγροτικής οικονομίας και την εξέλιξή τους.

Ελπίζουμε το ΠΑΡΑΓΟ να αποτελέσει για όλους τους ενδιαφερόμενους (παραγωγούς, επιχειρηματίες, επενδυτές, φοιτητές κτλ) ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης και διαμόρφωση σφαιρικής αντίληψης για την κατάσταση και τις εξελίξεις της αγροτικής μας οικονομίας.