γεωργια-πατατα

Πατάτα – Φθοριμαία: Προληπτικά μέτρα πριν και μετά τη συγκομιδή

Τόσο στο χωράφι αλλά και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, το έντομο φθοριμαία μπορεί να καταστρέψει την παραγωγή πατάτας, ειδικά όσες δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση.

Για την προστασία της παραγωγής θα πρέπει να λαμβάνονται σειρά προληπτικών μέτρων τόσο πριν όσο και μετά τη συγκομιδή.

Στοά της προνύμφης εσωτερικά του κονδύλου
Αποχωρήματα της προνύμφης εξωτερικά του κονδύλου

Πριν τη συγκομιδή

Λίγο πριν τη συγκομιδή και όταν η καλλιέργεια έχει ακόμα φύλλα συνιστάται να γίνεται ψεκασμός με εγκεκριμένο εντομοκτόνο που έχει στόχο την μείωση των πληθυσμών στο χωράφι.

Για την αποφυγή ρωγμών στο έδαφος, μέσω των οποίων εισέρχεται το έντομο και γεννά στους κονδύλους που βρίσκονται στο έδαφος, θα πρέπει να συνεχίζονται οι αρδεύσεις της καλλιέργειας  μέχρι και 4 – 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Οι κόνδυλοι μετά την ωρίμανσή τους πρέπει να συγκομίζονται άμεσα.

Μετά τη συγκομιδή

Ούτε για μία νύχτα δεν πρέπει να αφήνονται οι πατάτες σε σωρούς ή σε κιβώτια στην ύπαιθρο, διότι το έντομο γεννά αυγά πάνω σε αυτούς και η προσβολή από τις προνύμφες θα γίνει αντιληπτή μετά την αποθήκευσή τους.

Θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο οι υγιείς κόνδυλοι και να καταστρέφονται οι τραυματισμένοι και αυτοί με εμφανείς προσβολές από φθοριμαία.

Απαραίτητη είναι η τοποθέτηση δικτύων για την παρεμπόδιση της εισόδου των εντόμων στην αποθήκη.

Τέλος συνιστάται το πασπάλισμα των αποθηκευμένων κονδύλων κατά στρώματα με εγκεκριμένα σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (βακτήριο το οποίο αποτελεί φυσικό εχθρό αρκετών εντόμων).

Πληροφορίες και εικόνα από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων