Σε περίπτωση που ένας παραγωγός παράγει κονδύλους πατάτας για φαγητό, από τους οποίους...

Χρήση ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου ενημερώνει τα παρακάτω :

  • σε περίπτωση που ένας παραγωγός παράγει κονδύλους πατάτας για φαγητό, από τους οποίους ένα μέρος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για φύτευση (πατατόσπορος για ιδία χρήση-farm saved seed ) και δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για φύτευση από άλλο παραγωγό, πρέπει να γνωρίζει ότι η καλλιέργεια και το παραγόμενο προϊόν υπόκεινται σε συστηματικούς και ειδικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους βάση των απαιτήσεων φυτοϋγείας , όπως καθορίζονται στο ΠΔ 365/2002(Α΄307), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος.
  • Για τη εφαρμογή των παραπάνω μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου στα τηλ.: 2541350191- 50189