Π.Ε. Καρδίτσας: Ο οριστικός δασικός χάρτης

Π.Ε. Καρδίτσας: Ο οριστικός δασικός χάρτης

Τέθηκε σε ισχύ η απόφαση για την μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, μετά και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο δασικός χάρτης  καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εδώ.

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν (πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση), είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη.