Περιφέρεια Θεσσαλίας: Τα κυριότερα προγράμματα ενισχύσεων στον αγροτικά τομέα

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Τα κυριότερα προγράμματα ενισχύσεων στον αγροτικά τομέα

Στα 363.646.469,38 ευρώ ανέρχεται το σύνολο του προϋπολογισμού των κυριότερων οικονομικών προγραμμάτων του αγροτικού τομέα, τα οποία κατατέθηκαν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται προς έγκριση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 4ων Περιφερειακών Ενοτήτων και μετά από τους απαιτούμενους ελέγχους προωθούνται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προγράμματα αυτά είναι:

1) Μέτρο 123Α Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων προϋπολογισμού 192.465.810,73 ευρώ,

2) Μέτρο 121 ” Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων”, προϋπολογισμού 36.188.977,65 ευρώ,

3) Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης, προϋπολογισμού 64.730.916 ευρώ,

4) Βιολογική Γεωργία, προϋπολογισμού 32.582.484 ευρώ

5)  Βιολογική Κτηνοτροφία προϋπολογισμού 23.663.281 ευρώ,

6) Μέτρο 112  ” Εγκατάσταση Νέων  Γεωργών” προϋπολογισμού 17.015.000 ευρώ.