«Περιοχή Προστασίας της Φύσης» μεγάλο μέρος από Κατάκολο έως Κυπαρισσία

«Περιοχή Προστασίας της Φύσης» μεγάλο μέρος από Κατάκολο έως Κυπαρισσία

«Περιοχή Προστασίας της Φύσης» χαρακτηρίζεται ένα μεγάλο μέρος της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής από το Κατάκολο έως την Κυπαρισσία με βάση Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί ο υπουργός αναπληρωτής Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.

Δημιουργούνται περισσότερες από μια ζώνες ωστόσο σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής θα απαγορευτεί η οποιαδήποτε δόμηση. Στο πλαίσιο αυτό κτίσματα των οικισμών του Αγίου Νικολάου και Επιταλίου πιθανότατα θα πρέπει να γκρεμιστούν.

Στη ζώνη αγροτικού τοπίου, η οποία βρίσκεται δίπλα από τη ζώνη της απόλυτης προστασίας δίνεται η δυνατότητα ήπιων τουριστικών αναπτύξεων (κυρίως αγροτουρισμός) και συγκεκριμένα τη δυνατότητα σε 20 στρέμματα μέχρι 120 κλίνες και με μικρά ποσοστά κάλυψης του χώρου (20 κάλυψη ανθρωπογενούς παρέμβασης όχι δόμηση και 80% από φυσικά οικοσυστήματα). Κατοικία 120 τ.μ. επιτρέπεται επίσης σε 20 στρέμματα αλλά όχι σε ένα μεγάλο κομμάτι της προστατευόμενης περιοχής.

Να σημειωθεί για την ελλειπή προστασία της εν λόγω περιοχής κατά της Ελλάδος υπάρχει προσφυγή της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία έχει εκδικαστεί και αναμένεται η απόφαση με τον εισαγγελέα να εισηγείται την καταδίκη της χώρας.

Αναλυτικότερα, σε δημόσια διαβούλευση θέτει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προεδρικό Διάταγμα που αφορά: «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του».

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ