Περισσότερες οι δηλώσεις συγκομιδής – Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα και μικρότερα ποσοστά

Περισσότερες οι δηλώσεις συγκομιδής – Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα και μικρότερα ποσοστά

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών Δηλώσεων Συγκομιδής του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ για τα έτη 2014, 2015 και 2016, τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δηλώσεις συγκομιδής αυξήθηκαν κατά 9,13% (από 23.084 το 2014 σε 25.191 το 2016), καθώς επίσης και των δηλούμενων μέσω των Δηλώσεων Συγκομιδής εκτάσεων κατά 9,87%.

Εάν στις εκτάσεις συνυπολογισθούν και αυτές που δηλώνουν τα οινοποιεία μέσω των Δηλώσεων Παραγωγής που ανέρχονται στα 60.000 στρέμματα περίπου, η δηλούμενη και συνεπώς, υποκείμενη σε μελέτη έκταση του ελληνικού αμπελώνα ανέρχεται στα 330.000 στρέμματα που σε ποσοστό αναλογεί στο 52% του ελληνικού αμπελώνα.

Η παραγωγή του υπόλοιπου 48% μετέρχεται αθέατες πρακτικές και ακολουθεί παράνομες διαδρομές, αν υποτεθεί ότι και τα δηλούμενα στοιχεία μέσω των Δηλώσεων συγκομιδής είναι ακριβή.

Συνειδητότεροι παραγωγοί που υποβάλλουν πάνω από το 60% σε επίπεδο έκτασης Δηλώσεις Συγκομιδής είναι οι Θεσσαλοί (67,74%) τους οποίους ακολουθούν οι υπόχρεοι της Αν. Μακεδονίας-Θράκης με ποσοστό 61,15%.

Αντίθετα μικρότερα ποσοστά παρουσιάζουν τα Ιόνια Νησιά (11,37%) γεγονός που εστιάζεται στη Ζάκυνθο λόγω προβλημάτων που αφορούν την επικαιροποίηση των στοιχείων του Αμπελουργικού Μητρώου από τους παραγωγούς και ακολουθεί η Κρήτη με ποσοστό 31,71%.

Ανοδικές τάσεις στους ρυθμούς υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής την τριετία 2014-2016 παρουσιάζουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας πλην του Β. Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Βελτίωση της εικόνας των υποβαλλομένων υποχρεωτικά Δηλώσεων Συγκομιδής θα επέλθει από την επόμενη συγκομιδή 2017-2018, όταν και αναμένεται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η Δήλωση Παραγωγής των οινοποιείων, η οποία μέσω του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) θα «ανεβάζει» αυτόματα τα δεδομένα των ψηφιακά υποβαλλομένων Δηλώσεων Συγκομιδής, αφού το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματα διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων.