Περισσότερη διαφάνεια στις τιμές των τροφίμων – Από τον παραγωγό στον καταναλωτή

Περισσότερη διαφάνεια στις τιμές των τροφίμων – Από τον παραγωγό στον καταναλωτή

Την έλλειψη πληροφόρησης για τις τιμές παραγωγού και πως αυτές διαμορφώνονται σε επίπεδο μεταποίησης τροφίμων και λιανικής πώλησης θέλει να καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόταση που υπέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Ε.Ε. μέσω της νέας πρότασης επιχειρεί να εισάγει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι τιμές σε όλο το μήκος της αλυσίδας και να καταστήσει διαθέσιμες κρίσιμες πληροφορίες.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα καλύπτουν τους τομείς του κρέατος, των αβγών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των οπωροκηπευτικών, των αροτραίων καλλιεργειών, της ζάχαρης και του ελαιολάδου.

Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες συλλογής δεδομένων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη για την υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με την αγορά, με ευρύτερη πλέον εμβέλεια.

Κάθε κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των ακριβών και έγκαιρων δεδομένων σχετικά με τις τιμές και την αγορά.

Τα κράτη μέλη θα κοινοποιούν τα δεδομένα στην Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα δημοσιεύει τις πληροφορίες για την παρακολούθηση στην οικεία πύλη δεδομένων για τα γεωργικά τρόφιμα και στα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ.