Περισσότερο νερό άρδευσης από επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα

Περισσότερο νερό άρδευσης από επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα

Η πτώση στα επίπεδα των υπόγειων υδάτων, κυρίως λόγω των αρδευόμενων καλλιεργειών, αλλά και της βιομηχανικής χρήσης και της αστικής ανάπτυξης, αποτελεί μια από τις κύριες απειλές στο υδάτινο περιβάλλον της ΕΕ.

Η λειψυδρία παραμένει ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλά κράτη μέλη. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τουλάχιστον 11% του πληθυσμού και 17% των εδαφών της Ευρώπης έχουν πληγεί από λειψυδρία, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού στη Μεσόγειο επηρεάζεται από την πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι.

Για να προληφθεί η έλλειψη νερού στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένει ότι η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης υδάτων θα ελαττώσει την πίεση που υφίσταται η προμήθεια φρέσκου νερού ενώ οι αγρότες θα έχουν περισσότερο νερό διαθέσιμο για άρδευση, και κατά τις περιόδους καύσωνα.

Ο νέος νόμος ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη χρησιμοποίηση νερού από ανάκτηση (π.χ. αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σε εργοστάσιο ανάκτησης).

Οι νέοι κανόνες σκοπεύουν να διασφαλίσουν την ευρύτερη επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων προκειμένου να περιοριστεί η χρήση από τα υδατικά συστήματα και τα υπόγεια ύδατα.