ζωοτροφες

Περισσότεροι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι για την ενίσχυση στις ζωοτροφές

Την προβλεπόμενη ενίσχυση 2% για την αγορά ζωοτροφών θα μπορούν να λάβουν οι κτηνοτρόφοι επαγγελματίες αγρότες, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως τις 30 Ιουνίου 2022, προβλέπει τροποποίηση της σχετικής Απόφασης.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την αρχική Απόφαση τη δυνατότητα ενίσχυσης την είχαν όσοι είχαν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επίσης τροποποιείται ο υπολογισμός της ενίσχυσης ως προς τους νεοεισερχόμενους αγρότες, δηλαδή, όσους έκαναν έναρξη μέσα στο έτος 2021, προκειμένου το 2% να υπολογιστεί επί των εξόδων τους και όχι των εσόδων τους που όριζε η αρχική απόφαση.