Περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους ευρωπαίους πολίτες δείχνει το ευρωβαρόμετρο

Περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους ευρωπαίους πολίτες δείχνει το ευρωβαρόμετρο

Μπορεί η οικονομική κρίση να ανέδειξε άλλες προτεραιότητες , ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες, το 95% των Ευρωπαίων που απάντησε στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, στην οποία μετείχαν 28.000 πολίτες, δήλωσε πως το περιβάλλον αποτελεί μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες

Τρία χρόνια μετά την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των Ευρωπαίων δεν έχουν μειωθεί, αντιθέτως διεκδικούν από τους πολιτικούς περισσότερη δράση.

Συγκεκριμένα, το 79% των ερωτηθέντων συμμερίζεται την άποψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ανταγωνιστική με την οικονομική ανάπτυξη και το 74% ζητά αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων.

Το 80% των πολιτών πιστεύει ότι η οικονομία επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα της ζωής τους, ενώ το 77% θεωρεί πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή τους ζωή

Το 77% θεωρεί ότι οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία δεν κάνουν αρκετά και το 93% πιστεύει ότι οι ρυπαίνοντας θα πρέπει να υποχρεώνονται σε από κατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς ενώ το 70% ψέγουν τις κυβερνήσεις τους επειδή δεν εφαρμόζουν πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Το 65 % πιστεύει ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα.

59% επίσης ιεραρχούν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ως εξίσου σημαντικές παραμέτρους όσο τα οικονομικά κριτήρια και η οικονομική πρόοδος μια χώρας

Το 56% των Ευρωπαίων διατυπώνει ιδιαίτερη ανησυχία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το 50% για τη ρύπανση των υδάτων, ενώ εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις των απόβλητων και για την εξάντληση των φυσικών πόρων.

Ως προς την καταναλωτική συμπεριφορά, το 75% δηλώνει ότι εξακολουθεί να αγοράζει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, για την ανακύκλωση, παρότι πλήττονται από οικονομική κρίση.

Κατερίνα Χριστοφυλίδου, ΣΚΑΪ