Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο: Το τελικό κείμενο

Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο: Το τελικό κείμενο

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η τελική μορφή του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και  λοιπές διατάξεις», όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει συνολικά 133 άρθρα, καταγράφονται από τις υπηρεσίες της Βουλής χειρόγραφα είτε με κείμενα προσθήκες, όλες οι αλλαγές, διαγραφές και τροποποιήσεις διατάξεων και οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν στην διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα υπογράφεται από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο για καθαρογραφή και δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες.

Δείτε το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου εδώ

Πηγή: dasarxeio.com