περονοσπορος

Περονόσπορος αμπελιού: Προληπτικός ψεκασμός και συστηματική παρακολούθηση

Η ευαισθησία του αμπελιού στον Περονόσπορο αρχίζει όταν η βλάστηση αποκτήσει μήκος τουλάχιστον 10 εκ. Από εκεί και μετά, εάν βρέξει επί 1-2 ημέρες τουλάχιστον 10χιλ. και επικρατήσουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10ºC, μπορεί να ξεκινήσουν οι πρωτογενείς προσβολές.

Γενικά υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για ξεκίνημα πρωτογενών προσβολών από Περονόσπορο, στους αμπελώνες που βρίσκονται σε ευπαθές βλαστικό στάδιο.

Συστάσεις

Σε περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητες ποικιλίες και κυρίως στα αμπέλια που βρίσκονται σε υγρές και χαμηλές τοποθεσίες, όπου συνήθως ενδημεί ο Περονόσπορος, συστήνεται ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο όταν η βλάστηση έχει μήκος 8—10 εκ.

Συνιστάται συστηματική παρακολούθηση των αμπελιών για έγκαιρη διαπίστωση των αρχικών κηλίδων, ώστε τα αμπέλια να προστατευτούν σε περίπτωση βροχοπτώσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταπολέμηση του Περονόσπορου είναι κυρίως προληπτική και αποσκοπεί στην καλή προστασία των αμπελιών κατά την περίοδο των πρωτογενών προσβολών. Σε βροχερές περιόδους και την εποχή της έντονης αύξησης της βλάστησης να χρησιμοποιούνται τα διασυστηματικά μυκητοκτόνα. Οι επεμβάσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των μυκητοκτόνων και τις πιθανές βροχοπτώσεις.

Καλλιεργητικά μέτρα:

– Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα

– Να λαμβάνεται μέριμνα η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος και οι νεαρές κληματίδες που έρπουν την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γυρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.

– Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια.

– Όπου εμφανίζονται κηλίδες “ελαίου” να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).

– Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερεισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.

– Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική βλάστηση.

Από Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας