Περονόσπορος στην πατάτα: Οχι στη συγκομιδή μετά από βροχή

Περονόσπορος στην πατάτα: Οχι στη συγκομιδή μετά από βροχή

Ο κίνδυνος για την προσβολή των κονδύλων πατάτας από περονόσπορο δεν περιορίζεται μόνο όταν αυτοί βρίσκονται μέσα στο έδαφος. Ο κίνδυνος παραμένει και κατά τη συγκομιδή αλλά και κατά την αποθήκευση μετά την επαφή τους με σπόρια του μύκητα.

Αρχικά εμφάνιση ακανόνιστων κηλίδων ελαφρά βυθισμένες με γκριζωπή ή καστανή απόχρωση. Στη συνέχεια πάνω στις κηλίδες αναπτύσσονται δευτερογενή παθογόνα και οι κόνδυλοι σαπίζουν.

Για τη μείωση του μολύσματος αλλά και για την παρεμπόδιση της μετάδοσης του περονοσπόρου στους κονδύλους (κυρίως για τις πατάτες που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση αλλά για αποθήκευση και μεταγενέστερη διάθεση στην αγορά) συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

  • Προστασία της καλλιέργειας μέχρι και την αποξήρανση των φυτών (φύλλων και στελεχών).
  • Τα ποτίσματα να σταματούν 4 – 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή και οπωσδήποτε να μην γίνεται συγκομιδή μετά από βροχή.
  • Να μην γίνεται συγκομιδή πριν οι πατάτες να είναι τελείως ώριμες (μεστωμένες ).
  • Αποξήρανση (κάψιμο) των στελεχών της πατάτας με τα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα, όταν η καλλιέργεια έχει συμπληρώσει το βιολογικό της κύκλο.