Πεταλούδες: Με εξαφάνιση απειλείται το 5% των ειδών της Μεσογείου

Πεταλούδες: Με εξαφάνιση απειλείται το 5% των ειδών της Μεσογείου

Η μετατροπή των χορτολιβαδικών εκτάσεων σε γεωργικές εκτάσεις για καλλιέργειες, τα μη βιώσιμα επίπεδα βόσκησης, καθώς και η εγκατάλειψη των παραδοσιακών πολιτιστικών πρακτικών απειλεί με εξαφάνιση το 5% των ειδών των πεταλούδων της Μεσογείου, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Μεσογειακής Συνεργασίας της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης της Φύσης.

Εκτός των παραπάνω απειλών επίσης σημαντικές είναι η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη συχνότητα και ένταση των πυρκαγιών καθώς και η ανάπτυξη του τουρισμού.

Ωστόσο η κατάλληλη διαχείριση των οικοτόπων θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης αυτών των πολύτιμων ειδών.

Τα περισσότερα είδη πεταλούδων ζουν σε περιοχές  όπου υπάρχει υψηλή ποικιλότητα  μικροκλιμάτων κυρίως σε ορεινές περιοχές, όπως η νότια Γαλλία, η βόρεια Ελλάδα, καθώς και η νότια Τουρκία. Περισσότερο από το 21% των μεσογειακών πεταλούδων είναι ενδημικές, δηλαδή απαντώνται μόνο σ’ αυτή την περιοχή, με την πλειονότητα τους να εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα της Αφρικής.