Πιο διαφανείς επιστημονικές μελέτες για την ασφάλεια των τροφίμων

Πιο διαφανείς επιστημονικές μελέτες για την ασφάλεια των τροφίμων

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην γενική νομοθεσία της Ε.Ε. για τα τρόφιμα και ειδικά στην πρόσβαση των πολιτών στις επιστημονικές μελέτες επί των οποίων βασίζονται οι αποφάσεις στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων για ζητήματα όπως τα φυτοφάρμακα.

Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις, συνεδριάζοντας την Τρίτη στο πλαίσιο της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ), συμφώνησαν τη θέση του Συμβουλίου, τη λεγόμενη «γενική προσέγγιση», για τον κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ.

Η νέα νομοθετική πράξη σκοπεύει όχι μόνο σε περισσότερη διαφάνεια, ποιότητα και ανεξαρτησία των μελετών, αλλά επίσης στη βελτίωση των επιστημονικών επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η δύναμη των πολιτών

Η ανάγκη για αλλαγή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα είναι αποτέλεσμα των δημόσιων αντιπαραθέσεων και ανησυχιών σχετικών με τη γλυφοσάτη, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, οι οποίες τελικά οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018 να προτείνει την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα.

Η αναθεώρηση αφορούσε την τροποποίηση οκτώ νομοθετικών πράξεων στους εξής συγκεκριμένους τομείς της τροφικής αλυσίδας:

  • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί,
  • πρόσθετα ζωοτροφών,
  • αρτύματα καπνιστών τροφίμων,
  • υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα,
  • πρόσθετα τροφίμων,
  • ένζυμα και αρωματικές ύλες τροφίμων,
  • φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
  • νέα τρόφιμα.

Συμφωνία Συμβουλίου και Επιτροπής

Η θέση του Συμβουλίου δεν απομακρύνεται από το πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής, αλλά βελτιώνει το βασικό κείμενο ούτως ώστε να αυξηθεί η σαφήνεια των νομικών απαιτήσεων για τον κλάδο και τις δημόσιες αρχές.

Μετά τη συμφωνία της Τρίτης, το Συμβούλιο είναι έτοιμο να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το τελευταίο εγκρίνει τη θέση του.