Πιστοποιημένος σπόρος στο σκληρό σιτάρι: Μέχρι πότε θα πρέπει να εκδοθεί το τιμολόγιο αγοράς

Πιστοποιημένος σπόρος στο σκληρό σιτάρι: Μέχρι πότε θα πρέπει να εκδοθεί το τιμολόγιο αγοράς

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους γεωργούς που καλλιεργούν σκληρό σίτο την τρέχουσα περίοδο, το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 31 Ιανουαρίου 2018 ή έως 15 Φεβρουαρίου 2018 στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2018.

Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι υπάρχει η υποχρέωση για ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς στα 12 κιλά/στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα για τις αλλαγές στη συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι εδώ