Πιστοποίηση δασικών προϊόντων: Μία πιστοποίηση με μέλλον αλλά και αδυναμίες

Πιστοποίηση δασικών προϊόντων: Μία πιστοποίηση με μέλλον αλλά και αδυναμίες

Περίπου 13 εκατομ. εκτάρια δασικών εκτάσεων καταστρέφονται κάθε χρόνο ανά τον κόσμο.

Σχηματικά, οι εκτάσεις αυτές ισοδυναμούν με 35 γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία καταστρέφονται κάθε λεπτό. Ένα τρίτο των παρθένων δασών της Ασίας έχει αποψιλωθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Ένα μεγάλο ποσοστό των προϊόντων ξυλείας που διακινείται παγκοσμίως προέρχεται από παράνομη υλοτόμηση. Τα δάση έχουν υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές εξαιτίας της μαζικής αστικοποίησης, της επέκτασης βιομηχανικών ζωνών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων καθώς και εξαιτίας παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων. Η αποψίλωση έχει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες, αφού δεν οδηγεί μόνον στην απώλεια φυσικών οικοσυστημάτων και ενδημικών ειδών αλλά επιτείνει και το πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Το 1992 υπεγράφη μια διεθνής διακήρυξη για την προστασία των δασών, ωστόσο έκτοτε η υπερεκμετάλλευσή τους συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Στο μεταξύ καλά είναι τα νέα από τη Βόννη, όπου λειτουργεί ένα ανεξάρτητο δίκτυο πιστοποίησης δασικών προϊόντων. Στόχος του ανεξάρτητου αυτού δικτύου είναι να βοηθήσει τους απλούς καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα ξυλείας, τα οποία πιστοποιημένα δεν έχουν προέλθει από παράνομες εμπορικές δραστηριότητες και τα οποία πληρούν επιπλέον υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Οι έλεγχοι για την πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) διενεργούνται σε συνεργασία με επιχειρήσεις που διακινούν δασικά προϊόντα και επιθυμούν να περάσουν τους σχετικούς ελέγχους. Το δίκτυο FSC απαρτίζεται από διεθνούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ενώσεις εργαζομένων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ομάδες συμφερόντων.

Μία πιστοποίηση με μέλλον αλλά και αδυναμίες

Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι πιστοποίησης δασικών προϊόντων περιλαμβάνουν σειρά εργαστηριακών δοκιμών και άλλων επιστημονικών μεθόδων που είναι σε θέση να προσφέρουν πληροφορίες για το «ιστορικό παρελθόν» των δασικών προϊόντων πχ. των ξύλων. «Σε ένα βιβλίο ή απλώς σε ένα φύλο χαρτί δεν είναι προφανής η προέλευση των ξύλων που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό που κάνουμε είναι να αναλύουμε τις ίνες των ξύλων με μικροσκόπια ή να προχωρούμε σε ισοτοπικές αναλύσεις», εξηγεί ο Χανς Γιόαχιμ Ντρόστε, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των προδιαγραφών της πιστοποίησης FSC. Σύμφωνα με τον Ντρόστε οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σήμερα σημαντικά στο να εντοπισθούν ίχνη που μαρτυρούν πρακτικές παράνομης υλοτομίας. Το Γερμανικό Κέντρο Αεροναυπηγικής (DLR) παρέχει επίσης δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης πάνω από επίμαχες δασικές εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια αξιοποιεί το FSC.

Ωστόσο, συχνά, αντίστοιχοι έλεγχοι και πιστοποιήσεις γίνονται αντικείμενο κριτικής ως προς την αξιοπιστία τους. Μπορεί πράγματι να υπάρχουν φθηνά έπιπλα από ξύλο, τα οποία έχουν προέλθει από δασική εκμετάλλευση που πληροί βασικούς περιβαλλοντικούς όρους; Η σουηδική εταιρεία ΙΚΕΑ, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ξύλα που φέρουν την πιστοποίηση FSC, ωστόσο έχει επικριθεί έντονα στο παρελθόν για παράνομη εκμετάλλευση δασικών περιοχών στη Ρωσία.

«Έχουμε επίγνωση των αδυναμιών μας. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους και μεθόδους για τις υπερβούμε», αναφέρει ο Γιόαχιμ Ντρόστε. Ας σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής την πιστοποίηση FSC έχουν λάβει περίπου 179 εκατομ. εκτάρια δασικής γης σε 80 χώρες.

Karin Jäger / Δήμητρα Κυρανούδη, DW