Πιστοποίηση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Πιστοποίηση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Δείτε παρακάτω τις ερωτήσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού

Η διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ), υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σύντομα θα πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ.

Διαδικασία πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικής διημερίδας ή ημερίδας και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί γραπτή εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προκαθορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εκτός από το παράβολο των 25 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Διαβάστε τη διαδικασία και τις ερωτήσεις των εξετάσεων για τη χορήγηση του πιστοποιητικού:

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων: Το Τέλος χωρίς … τέλος