Πλαστικές σακούλες: Η μη εναρμόνιση της νομοθεσίας οδηγεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Πλαστικές σακούλες: Η μη εναρμόνιση της νομοθεσίας οδηγεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Τελευταία προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη παραβίαση της οδηγίας που αφορά τις πλαστικές σακούλες.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ελλάδα, παρόλο που ήταν υποχρεωμένη έως τις 27 Νοεμβρίου 2016 να θεσπίσει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, προκειμένου να καταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και η ρύπανση της θάλασσας, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.

Η Κομισιόν εξετάζει κατά προτεραιότητα εάν τα κράτη-μέλη έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση να μεταφέρουν αυτήν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο και επομένως αποστέλλει την τελική προειδοποίηση προς την Ελλάδα, καθώς δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή αυτά τα μέτρα.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη, και αν δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση μπορεί να την παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.