Πλαστική σακούλα: Κάποιες χώρες μας δείχνουν τον δρόμο!

Πλαστική σακούλα: Κάποιες χώρες μας δείχνουν τον δρόμο!

ΒΙΝΤΕΟ

Ενώ κάποιες χώρες κάνουν το παν για να μειώσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας, άλλες συνεχίζουν να είναι μεγάλοι καταναλωτές.

Στη Δανία και Φιλανδία κάθε άτομο χρησιμοποιεί μόνο 4 σακούλες το χρόνο. Στην Ελλάδα; Εσείς;