Πληρωμές αποζημιώσεων 9,4 εκατ. € – Στους Ν. Αρκαδίας και Ηλείας το μεγαλύτερο ποσοστό

Πληρωμές αποζημιώσεων 9,4 εκατ. € – Στους Ν. Αρκαδίας και Ηλείας το μεγαλύτερο ποσοστό

Αποζημιώσεις ύψους 9.405.082,51 € θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 σε 5.062 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια μέσα στο 2016.

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016 στους Νομούς Αρκαδίας και Ηλείας.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό εδώ.