Πληρωμές Εξισωτικής Αποζημίωσης: Υποβολή προσφυγών έως τις 26 Ιανουαρίου

Πληρωμές Εξισωτικής Αποζημίωσης: Υποβολή προσφυγών έως τις 26 Ιανουαρίου

Μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018 έχουν περιθώριο να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής της ενίσχυσης του Μέτρου 13: Εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2017, όσοι παραγωγοί θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί.

Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων.

Υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής διατίθεται εδώ.