Πληρωμές Νέων Γεωργών από τις Άμεσες Ενισχύσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πληρωμές Νέων Γεωργών από τις Άμεσες Ενισχύσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πληρώθηκαν τη Παρασκευή 20 Μαΐου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Άμεσες Ενισχύσεις που αφορούν τους Νέους Γεωργούς. Πληρώθηκαν 38.760 δικαιούχοι το συνολικό ποσό των 14,4 εκατ. €.

Οι δικαιούχοι

Την ενίσχυση αυτή – η οποία αντιστοιχεί σε πληρωμή επιπλέον ποσού ίσου με το 25% των δικαιωμάτων – τη δικαιούνται οι γεωργοί ηλικίας έως 40 ετών που:

  • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή
  • έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής.

Εαν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να  επιλέξετε την Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς, στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που θα υποβάλετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.