Πληρωμές πάνω από 229 εκ. € … λίγο πριν τις εκλογές

Πληρωμές πάνω από 229 εκ. € … λίγο πριν τις εκλογές

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο προγραμματισμός των πληρωμών – συνολικό ποσό: 229.338.400 € – που αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 18 Σεπτεμβρίου και αφορούν αγρότες και ιδιώτες επενδυτές έχει ως εξής:

1. Άμεσες Ενισχύσεις

12

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

3

4

Πληρωμές που αφορούν σε ιδιώτες επενδυτές είναι:

5