Πληρωμή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 11,8 εκατ. €

Πληρωμή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 11,8 εκατ. €

Αποζημιώσεις ύψους 11,8 εκατ. € πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 7.379 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016.

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016.

Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Αρκαδίας, όπου καταβάλλονται συνολικά 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί ο Νομός Έβρου με 1 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά των αποζημιώσεων θα καταβληθούν την Παρασκευή 3 Μαρτίου  2017.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό εδώ.