Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων από τον ΕΛ.Γ.Α.

Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων από τον ΕΛ.Γ.Α.

Πληρωμή Κρατικών  Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2013» πραγματοποιεί σήμερα, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, ο ΕΛ.Γ.Α. Το συνολικό ποσό των Ενισχύσεων ανέρχεται στα 102.134,29 ευρώ και αφορά συνολικά 148 δικαιούχους με τους Νομούς Φωκίδος και Βοιωτίας να συγκεντρώνουν τους περισσότερους.

Ειδικότερα η πληρωμή  αφορά ενισχύσεις για απώλεια:

  • ηρτημένης παραγωγής φυτικού κεφαλαίου  και
  • αποθηκευμένων προϊόντων.

Οι ενισχύσεις για:

  • την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου,
  • την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση)
  • την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου,

θα καταβληθούν μετά την επιβεβαίωση των σχετικών εργασιών αποκατάστασης των ζημιών.

Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων συνεχίζεται.

Δείτε την κατάσταση πληρωμών ανά νομό εδώ.