Πληρωμή κρατικών ενισχύσεων ύψους 3,1 εκατ. €

Πληρωμή κρατικών ενισχύσεων ύψους 3,1 εκατ. €

Αύριο, Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, θα καταβληθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις ύψους 3.137.662,50 ευρώ σε 2.748 παραγωγούς, για προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ).

Η πληρωμή  αφορά ενισχύσεις:

  • για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου,
  • για απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση),
  • για απώλεια  ηρτημένης παραγωγής,
  • για απώλεια αποθηκευμένων προϊόντων και
  • για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου

των προγραμμάτων Κ.Ο.Ε  «Πυρκαγιές 2012», «Ετήσιο 2011» και «Ετήσιο 2012».

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν παραγωγούς νομών από όλη σχεδόν την επικράτεια της χώρας.

Δείτε την κατάσταση πληρωμών ανά νομό εδώ.