Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: Άδικη η φορολογική αντιμετώπιση των Οικοτεχνών Επαγγελματιών Αγροτών

Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: Άδικη η φορολογική αντιμετώπιση των Οικοτεχνών Επαγγελματιών Αγροτών

Η παραγωγή και η διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής δεν συνιστά αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για την φορολογική αρχή, με άμεσους κινδύνους την απώλεια της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη για τους παραγωγούς, αλλά και τη συνολική αποτυχία του νέου θεσμικού πλαισίου για την οικοτεχνία, επισημαίνει σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοσίων Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των Οικοτεχνών Επαγγελματιών Αγροτών.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει δέκτης πολλών παραπόνων από  συναδέλφους Γεωπόνους που εργάζονται στις ΔΑΟΚ των Περιφερειών και ασχολούνται με την Οικοτεχνία, καθώς και από Επαγγελματίες Αγρότες, σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των Οικοτεχνών Επαγγελματιών Αγροτών.

Συγκεκριμένα, μετά από προσπάθειες πολλών ετών έγινε επιτέλους αντιληπτό και στην χώρα μας πως πρέπει να δοθούν κίνητρα και να δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου οι επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να μπορούν να επεξεργάζονται και να πωλούν μέρος των προϊόντων τους, επεξεργασμένα ή μεταποιημένα από τους ιδίους απ’ ευθείας στους καταναλωτές. Ενώ λοιπόν έγιναν τα πρώτα σωστά βήματα και βελτιωτικές τροποποιήσεις αυτών (π.χ ΥΑ 345/2394/2.3.2017, ΦΕΚ Β/866/2017), διαπιστώθηκε εντούτοις  ότι η άκαμπτη και αγκυλωτική γραφειοκρατία (του  Υπουργείου Οικονομικών εν προκειμένω) δεν εννοεί να αντιληφθεί το μέγεθος του εγχειρήματος και προβάλει προσκόμματα. Έτσι με το ανωτέρω (Γ) σχετικό έγγραφο διευκρινίστηκε από το Υπ.Α.Α.Τ  – κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών-  ότι η παραγωγή και η διάθεση τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής δεν συνιστά αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για την φορολογική  αρχή.

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι εξομοιώνεται ως προς την φορολογική αντιμετώπιση ο επαγγελματίας αγρότης που μεταποιεί την δική του παραγωγή με μία βιοτεχνική επιχείρηση που αγοράζει και μεταποιεί τα πρωτογενή προϊόντα τρίτων. Είναι προφανές πως αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τονορισμό αυτής καθεαυτής της αγροτικής ιδιότητας και ακόμη δημιουργεί σύγχυση και ως προς τον όρο πρώτη επεξεργασία ή μεταποίηση που θεωρείται αγροτική δραστηριότητα. Ως οικοτέχνες ορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α  3638/92505/26.8.2015  (που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικοτεχνίας) και έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, οι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), σύμφωνα με το ν. 3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Επίσης υπάρχει  η παράλογη αλλά πολύ πιθανή περίπτωση  να χαθεί η ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το Υπουργείο Οικονομικών αν το εισόδημα από την οικοτεχνία, που δεν θεωρείται  αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα όπως προαναφέραμε, υπερβαίνει αυτό της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής. Σημειώνουμε επίσης τις εξής αντιφάσεις: για να μπορέσει να γραφτεί κάποιος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνών (ΚΗΜΟ), θα πρέπει να έχει απαραίτητα βεβαίωση από το τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ.Α.Α.Τ ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, αν όμως στη συνέχεια πάψει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης – αφού το «οικοτεχνικό» του εισόδημά θα είναι ενδεχομένως μεγαλύτερο από το υπόλοιπο θεωρούμενο ως αγροτικό- τι θα πρέπει να γίνει; Θα διαγραφεί από το ΚΗΜΟ, θα γίνει επιχειρηματίας και θα μεταπέσει στο Μ.Α.Α.Ε σε απλό κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης; Θα πάψει να ασφαλίζεται με τις έως τώρα μεταβατικές διατάξεις για τους αγρότες;

Σημειώνουμε επίσης, ότι η οικοτεχνία ενώ ενδείκνυται και προτείνεται, εκτός των άλλων, ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες που έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις φρούτων, λαχανικών, μελιού, αρωματικών, κ.λ.π προκειμένου να δώσουν υπεραξία στα προϊόντα τους και επιπλέον προσωπικό εισόδημα, από την άλλη κινδυνεύει να τους οδηγήσει σε απένταξη από το μέτρο των νέων γεωργών καθώς, σύμφωνα με όσα ισχύουν αυτή την στιγμή, μπορεί να τους καταστήσει «επιχειρηματίες».

Σε κάθε περίπτωση, για να μην μπαίνουμε στην ανάλυση πολλών και διάφορων περιπτώσεων,  νομίζουμε ότι έγινε αντιληπτό το πρόβλημα και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου από το τρέχον φορολογικό έτος να αποκατασταθεί η λογική και το εισόδημα από την οικοτεχνία να θεωρείται αγροτικό».