Ποια Μέτρα του ΠΑΑ έχουν προτεραιότητα – Εντός Απριλίου η προδημοσίευση των Νέων Γεωργών

Ποια Μέτρα του ΠΑΑ έχουν προτεραιότητα – Εντός Απριλίου η προδημοσίευση των Νέων Γεωργών

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κασίμης στην ομιλία του στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό προκηρύξεων μέτρων του Προγράμματος, με προτεραιότητα σε εκείνα με μεγαλύτερη ωριμότητα λόγω συσσωρευμένης διοικητικής εμπειρίας από την εφαρμογή τους στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα παρακάτω Μέτρα:

  • Νέοι Γεωργοί
  • Σχέδια Βελτίωσης
  • Κατάρτιση των Νέων Γεωργών
  • Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού λόγω φυσικών καταστροφών
  • LEADER για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων,
  • Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Εντός του Απριλίου, σύμφωνα με τον κ. Κασίμη, θα ανακοινωθεί η προδημοσίευση του μέτρου των Νέων Γεωργών καθώς και η προκήρυξη για την επιλογή των Τοπικών Προγραμμάτων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης του LEADER.