ΒΙΝΤΕΟ. Μπορεί η εκτατική κτηνοτροφία να αποτελέσει τη μόνη μορφή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης; Μπορούμε να παράγουμε τις ποσότητες που απαιτεί ο αυξανόμενος πληθυσμός της γης, χρησιμοποιώντας μεθόδους του παρελθόντος; Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να στηρίξη τέτοιες μορφές παραγωγής;

Ποια μορφή κτηνοτροφίας προτείνετε;

ΒΙΝΤΕΟ

Πίσω στα παλιά… Ναι μεν αλλά…

Μπορεί η εκτατική κτηνοτροφία να αποτελέσει τη μόνη μορφή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης; Μπορούμε να παράγουμε τις ποσότητες που απαιτεί ο αυξανόμενος πληθυσμός της γης, χρησιμοποιώντας μεθόδους του παρελθόντος; Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να στηρίξη τέτοιες μορφές παραγωγής;

Πολλοί θα απαντήσουν χωρίς δισταγμό. ΝΑΙ! Άλλοι πάλι θα το απορριψούν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Υπάρχουν και κάποιοι που θα σκεφτούν και θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω..

Πού θα βρεθούν οι εκτάσεις που απαιτούνται; Τα εργατικά χέρια; Πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν οι αναγκαίες υποδομές; Είναι η εντατική κτηνοτροφία η λύση; Τι ποιότητα προΐόντων προσφέρει μια τέτοιου είδους παραγωγή; Τι επιβάρυνση έχει στο φυσικό περιβάλλον; Στην ενέργεια; Στην υγεία του καταναλωτή; Στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων;…και πολλά άλλα.