Ποιες χώρες καθορίζουν την παγκόσμια αγορά κρασιού

Ποιες χώρες καθορίζουν την παγκόσμια αγορά κρασιού

Σύμφωνα με έρευνα του IWSR (International Wine & Spirit Research), για λογαριασμό της Διεθνούς Έκθεσης Οίνου, Vinexpo (14-18/6 Bordeaux), η παγκόσμια αγορά κρασιού συνεχώς μεταβάλλεται.

Από τα δεδομένα της έρευνας συνάγεται ότι πλέον η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας κατανάλωσης οίνου θα είναι οι ΗΠΑ με προβλεπόμενη σωρευτική αύξηση της τάξεως του 11% για την συγκεκριμένη περίοδο. Καθώς δε η αμερικάνικη παραγωγή είναι μικρή και καλύπτει μέρος της κατανάλωσης, είναι εύλογο ότι η άνοδος της τελευταίας θα ικανοποιηθεί κυρίως από τις εισαγωγές οίνου. Παρόλο που η μέση κατανάλωση οίνου στις ΗΠΑ κυμαίνεται μόνο στα 12 λίτρα/ κάτοικο ετησίως και είναι 4 φορές μικρότερη αυτής που πραγματοποιείται στην Ιταλία και την Γαλλία (χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης με την μεγαλύτερη κατανάλωση οίνου/ κάτοικο παγκοσμίως), ωστόσο το μέγεθος της οικονομίας και η προαναφερθείσα άνοδος της κατανάλωσης, θα δημιουργήσουν μια αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης, η οποία σε μεγάλο βαθμό θα ικανοποιηθεί από την ευρωπαϊκή παραγωγή.

Η Κίνα είναι μία άλλη χώρα με μεγάλη σωρευτική αύξηση στην κατανάλωση οίνου. Αυτή προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 24% έως το 2018. Αντίθετα, οι μεγάλες χώρες σε επίπεδο συνολικής κατανάλωσης παρουσιάζουν είτε πτωτικές τάσεις ( Ιταλία -5,1%, Γαλλία -2,8%), είτε μικρές αυξήσεις ( Γερμανία +1.1%).

Συμπερασματικά, η παγκόσμια αγορά οίνου θα εξαρτάται πολύ από τις Κίνα και ΗΠΑ, λόγω κυρίως μεγάλου μεγέθους πληθυσμού αλλά και αλλαγής διατροφικών συνηθειών.