Ποικιλία Καλαμών – Ελιές ΠΟΠ Καλαμάτας. Σκόπιμη ή πραγματική σύγχυση;

Ποικιλία Καλαμών – Ελιές ΠΟΠ Καλαμάτας. Σκόπιμη ή πραγματική σύγχυση;

Σκόπιμη θεωρεί τη σύγχυση Ποικιλίας Καλαμών – Ελιές ΠΟΠ Καλαμάτας ο Περιφερειακός Σύμβουλος και γεωπόνος Παναγιώτης Αλευράς αναφέροντας τα παρακάτω:

«Είναι γνωστό ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης αποτελούν τα στοιχεία ταυτότητας ενός προϊόντος που προέρχεται από ένα δεδομένο εδαφικό χώρο. Με αυτές πιστοποιείται ο δεσμός μεταξύ μιας δεδομένης ποιότητας φήμης ή χαρακτηριστικού του προϊόντος και της γεωγραφικής προέλευσής του. Δεν κατοχυρώνονται δηλαδή ποικιλίες αλλά τοπωνύμια».

Η χώρα μας έχασε την ευκαιρία προ 30ετίας (1985) για να προστατεύσει ή κατοχυρώσει υπέρ της, τις παγκοσμίου φήμης ποικιλίες όπως είναι η ελιά « Κορωνέϊκη» και η «Καλαμών».

Τότε δηλαδή που η χώρα μας προσάρμοσε το νομικό της καθεστώς για το πολλαπλασιαστικό της υλικό με αυτό τους U.P.O.V., Διεθνούς Οργανισμού για την προστασία των Φυτικών Ποικιλιών. Μπορούσε έτσι να γίνει μέλος της και να προχωρήσει στη Διεθνή κατοχύρωση σημαντικών εθνικών ποικιλιών.

Εάν οι παραπάνω ποικιλίες είχαν προστατευθεί η επέκτασή τους στο εξωτερικό θα ήταν ελεγχόμενη με σημαντικές εισπράξεις για τη χρήση τους. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε και η σύγχυση σκόπιμα ή όχι που δημιουργείται μεταξύ της ποικιλίας Καλαμών και της ελιάς ΠΟΠ Καλαμάτας είναι μεγάλη και τα συμφέροντα τεράστια.

Έτσι διάφοροι επιτήδειοι όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό παραβιάζουν τον Κοινοτικό Κανονισμό βαφτίζοντας ελιές από την Χιλή, το Περού, το Μαρόκο, την Αίγυπτο και την Τουρκία ως ελιές Καλαμάτας για να αποσπάσουν τις υψηλές τιμές που δικαιολογεί η άριστη φήμη του προϊόντος.

Έτσι ο ανταγωνισμός καθίσταται αθέμιτος, το προϊόν δυσφημίζεται, το εισόδημα του παραγωγού συρρικνώνεται και ο καταναλωτής παραπλανάται βάζοντας στο τραπέζι του αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα.

Επειδή η ΠΕΜΕΤΕ ανέφερε πρόσφατα ότι πρέπει να ισχύει ότι και στις πράσινες ελιές Χαλκιδικής, οφείλω να διευκρινίσω:

1ον Κατ` αρχήν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των ενισταμένων για την απόκτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής συμφωνήθηκε ότι η κατοχύρωση της ονομασίας “Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής” δεν θα πρέπει να αποτρέπει την εμπορική διάθεση του προϊόντος, στην επισήμανση των οποίων περιλαμβάνεται ο όρος “ποικιλία Χαλκιδικής”, υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από την ένδειξη του τόπου προέλευσης, όταν αυτός δεν είναι η Χαλκιδική.

2ον ότι στην προκειμένη περίπτωση η ονομασία της ποικιλίας και της κατοχυρωμένης ως Π.Ο.Π. ταυτίζονται με τη λέξη Χαλκιδική, ενώ στην περίπτωση της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών η ονομασία έχει κατοχυρωθεί ως ελιά Π.Ο.Π. Καλαμάτας και η ποικιλία ονομάζεται Καλαμών και όχι Καλαμάτας, όπως σκόπιμα θέλουν κάποιοι να αναφέρουν.

Θεωρώ ότι η σύγχυση είναι σκόπιμη και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση δεδομένου ότι ούτε η χώρα μας ούτε η Ε.Ε. έχουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου ή προστασίας των Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. προϊόντων.

Υπενθυμίζω ότι η ΠΕΜΕΤΕ υποστήριξε στο παρελθόν κατάργηση της Π.Ο.Π. Ελιάς Καλαμάτας ή ως εναλλακτική λύση την καθιέρωση πανελληνίως ΠΟΠ Καλαμάτας. Μάλιστα το 2008 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντός, με παρέμβασή της ΠΕΜΕΤΕ, είχε αναθέσει το θέμα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το οποίο απάντησε κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης και σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, ότι δεν μπορεί να γίνει επέκταση της ελιάς ΠΟΠ Καλαμάτας σε όλη η χώρα».

paseges.gr

Το ΦΕΚ της αναγνώρισης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης “ΚΑΛΑΜΑΤΑ” – Ελιά Καλαμάτας

Διαβάστε επίσης:

ΠΕΜΕΤΕ: Που οφείλεται η μείωση των ελληνικών εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασίας της Ελιάς