Ποιο μέλλον θέλετε για τις αγροτικές περιοχές;

Ποιο μέλλον θέλετε για τις αγροτικές περιοχές;

Μια πλατφόρμα, ως σημείο συνάντησης για όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού περιβάλλοντος, δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης, μαζί με το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 τις απόψεις και τις προτάσεις τους για το μέλλον των αγροτικών περιοχών.

Εάν θέλετε να βοηθήσετε να “επηρεάσετε” τις πολιτικές για την ύπαιθρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαδικτυακή έρευνα εδώ.

Μπορείτε να δείτε τη μετάφραση της έρευνας στα ελληνικά εδώ.