εφοριαχρηματα

Ποιοι αγρότες υπάγονται υποχρεωτικά στο Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ

Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε μιλήσει αναλυτικά για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στους αγρότες.

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που ένας αγρότης εάν και πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Οι αγρότες αυτοί είναι όσοι:

  • ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,
  • πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
  • ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
  • παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος – μέλος της Ε. Ε..

Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει μία των παραπάνω προϋποθέσεων.

Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή μεταβολών στη ΔΟΥ.