Ποιοι αγρότες υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

Στα 15.000 ευρώ ορίστηκε το όριο ακαθάριστων εσόδων, για την τήρηση βιβλίων από τους αγρότες. Επίσης, στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και όσοι εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση για τον τρόπο προσδιορισμού τού ακαθάριστου εισοδήματος των αγροτών, που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης, όσοι αγρότες είχαν πέρυσι ακαθάριστα έσοδα άνω των 15.000 ευρώ, ή εισέπραξαν επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, θα πρέπει, από 1.1.2014, να τηρούν στοιχεία.

Συνεπώς, απαλλάσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, όσοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, είχαν ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των 15.000 ευρώ, ή εισέπραξαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι αγρότες που πληρούν ένα από τα κριτήρια αυτά και δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση, ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προηγούμενης από αυτήν διαχειριστικής περιόδου.

ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Εξαιρούνται του τέλους επιτηδεύματος οι νέοι αγρότες